Moja prelekcja na kuratoryjnej konferencji: „Dyrektor przedszkola/ szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”

O prawie dziecka do bycia nieuwikłanym w konflikt rodziców, o prawie dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców oraz standardach pomocy dziecku w sytuacji rozstania mamy i taty mówiłam dziś na konferencji kuratoryjnej dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.


http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/konferencja-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-pn-dyrektor-przedszkola-szkoly-wobec-sytuacji-rozstania-rodzicow-ucznia/?fbclid=IwAR0MNm3_kQrt-96idkix8hqmh1wdKoH9N0Giyf-tvFJ6AHQ7q7X32x178so