Mediacja rozwodowa

Nie każdy rozwód musi ciągnąć się w nieskończoność i kosztować bardzo dużo. Mediacja rozwodowa w Szczecinie to narzędzie, które pozwala zmniejszyć negatywne emocje między rozstającymi się małżonkami, rozwiązać kwestie sporne oraz wypracować plan i zasady dalszego współdziałania. Osobą, którą może w tym zakresie pomóc, jest mediator rodzinny. Obie strony przy jego udziale mogą rozwieść się „z klasą”, czyli uniknąć sądowej przepychanki np. o zgromadzony majątek, kwestie związane z opieką nad dzieckiem, które często jest emocjonalną kartą przetargową.

Krok do szybszego rozwodu

Sąd może skierować strony do mediacji rozwodowej w przypadku, gdy jest szansa na utrzymanie małżeństwa. Korzysta z takiej opcji zarówno przy rozwodzie, jak i separacji, gdy chce, aby małżonkowie ugodowo załatwili sporne kwestie dotyczące:

  • zaspokojenia potrzeb rodziny,
  • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi,
  • świadczeń alimentacyjnych,
  • spraw majątkowych.

Mediacja rozwodowa może ułatwić uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie, jeśli obie strony przepracują każdy różniący je problem.