Mediacje – Cennik

Mediacje pozasądowe:

Przybliżony * cennik zgodnie z tabelą poniżej:

„Szybkie alimenty” Mediacja rozwodowa Mediacja karna Mediacja rodzinna

(np. wypracowanie porozumienia rodzicielskiego: kontaktów, miejsca zamieszkania i władzy rodzicielskiej)

Mediacja gospodarcza
400 zł 1200 zł od 300 zł 300 zł za pierwsze spotkanie, każde następne 100 zł 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jak 400zł

Mediacje na zlecenie sądu:

Płatne zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, to jest:

  1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.
  2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

* Stawka wynagrodzenie mediatora w sprawach pozasądowych ustalona jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości spotkań oraz ilości tworzonych dokumentów. Mediatorowi przysługuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy ostatecznie doszło do zawarcia ugody. Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie, jednakże możliwe jest zastosowanie rozliczenia, w którym jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.