Mediacja karna

Głównym celem mediacji karnej jest wyjaśnienie sobie nawzajem okoliczności sytuacji będącej podstawą postępowania karnego, przeproszenie, zadośćuczynienie. W takim przypadku, korzystając z przepisów Kodeksu Postępowania Karnego w związku z pojednaniem pomiędzy uczestnikami postępowania, można postępowanie umorzyć, warunkowo umorzyć lub złagodzić wymiar kary (w zależności od zarzucanego czynu).

Ponadto postępowanie mediacyjne karne daje możliwość na uniknięcie ponownej wiktymizacji pokrzywdzonego, sprawiedliwości naprawczej oraz bezpośredniego wpływu na wymiar kary.

Rozwiązanie takie jak mediacja karna w Szczecinie to jedna z możliwości, aby pokrzywdzony i podejrzany lub oskarżony mogli dobrowolnie rozwiązać zaistniały problem. Daje też większą szansę na to, aby szybciej zakończyć proces i zmniejszyć jego koszty.