Zarządzanie konfliktem w placówce oświatowej

PO CO?

Placówka oświatowa jest szczególnie narażona na różnego rodzaju konflikty (uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, dyrektor – związki zawodowe, itd.). Z tego też powodu dobrze, jeśli pracownik wyposażony jest w umiejętność zarządzania konfliktem.
Mediacje i negocjacje to alternatywne wobec postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów. Mediacje to rozmowa, w której bezstronny mediator, wspiera strony w konstruktywnym dojściu do satysfakcjonującego je porozumienia. Mediacje są efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktu, ponieważ obie zwaśnione strony mają szanse na wentylacje emocji, prawdziwy dialog oraz akceptacje rozwiązań, które są samodzielnie wypracowane i akceptowane. Udział w mediacji daje również szanse na zachowanie w miarę przyzwoitych stosunków, co jest niezbędne w przypadku, gdy obie strony muszą dalej ze sobą współpracować. Analogicznie w negocjacjach, rozwiązanie konfliktu jest w rękach samych zainteresowanych stron.

DLA KOGO?

Szkolenia prowadzone w Szczecinie przeznaczone są dla pracowników placówek oświatowych (pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, dyrektorzy, wychowawcy internatu).

O CZYM?

Tematyka szkolenia:

• Konflikt – jego pozytywne aspekty.
• Psychologia konfliktu.
• Specyfika sytuacji mediacyjnych oraz negocjacyjnych w szkole – kiedy można skorzystać z mediacji. Kiedy skorzystać z rozwiązań ostatecznych – Sąd.
• Mediacja, negocjacje – pojęcie, zasady, etapy.
• Techniki komunikacyjne (komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna: aktywne słuchanie, parafrazowanie, odzwierciedlanie, przeformułowanie, komunikat: „ja”, FUO, asertywny).
• Techniki na impas: odwołanie do procedury, watna i batna, „technika szok”, spotkanie na osobności itd.
• Mediacje i negocjacje – warsztat.

JAK?

Zagadnienia realizowane są w formie warsztatowej, interaktywnej, a szkolenie kończy się przeprowadzeniem mediacji oraz negocjacji.

Masz pytanie dotyczące szkoleń? Zachęcam do kontaktu: