Mediacja rodzinna

Między członkami rodziny czasami dochodzi do konfliktów, z którymi sami sobie nie umieją poradzić. Mediacja rodzinna w Szczecinie to propozycja, aby spróbować rozwiązać ten, jak i inne problemy z pomocą neutralnej osoby, jaką jest mediator rodzinny. Jego wsparcie przydaje się także, gdy w grę wchodzą spory majątkowe, takie jak np.

  • podział spadku,
  • gospodarowanie współwłasnością.

W mediacji rodzinnej ustala się wszystkie kwestie związane z życiem rodzinnym, między innymi kwestie opieki nad dzieckiem, na przykład miejsce pobytu, kontakty, kwestie dotyczące podejmowania ważnych decyzji życiowych i inne. Niewątpliwie lepiej, aby takie kwestie ustalali sami zainteresowani (któż zna lepiej potrzeby dziecka niż jego rodzice), a nie odgórnie Sąd. Mediacje rodzinne pozwalają także utrzymać wzajemne relacje między małżonkami.