Mediacja alimentacyjna

Kwestie związane z ustaleniem alimentów należą do jednych z najtrudniejszych przy rozwodzie. Mediacja alimentacyjna jest sposobem na to, aby spróbować się „dogadać się” i uniknąć kosztownego oraz długotrwałego procesu. Także w Szczecinie można skorzystać z pomocy mediatora specjalizującego się m.in. w polubownym załatwianiu tego typu spraw.

Ugoda alimentacyjna

Podczas mediacji alimentacyjnej uczestnicy mediacji, czyli dwie spierające się strony, ustalają warunki alimentowania, czyli kto komu, ile i w jaki sposób. Ugodę alimentacyjną zawartą przed mediatorem zatwierdza Sąd (bezpłatnie!), najczęściej na posiedzeniu niejawnym. W praktyce dla samych zainteresowanych oznacza to jedną wizytę u mediatora, złożenie kompletu dokumentów w biurze podawczym oraz oczekiwanie na postanowienie Sądu dostarczane korespondencyjnie do domu. Ugoda alimentacyjna zawarta przed mediatorem znacznie ułatwia i przyspiesza uzyskanie świadczenia 500+.