Mediacje – Cennik

Mediacje na zlecenie sądu:

Płatne zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, to jest:

1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Mediacje pozasądowe:

Przybliżony cennik zgodnie z tabelą poniżej:

Mediacja alimentacyjna Mediacja rozwodowa Mediacja karna Kontakty z dzieckiem Podział majątku
Zgodnie z rozporządzeniem – 150 zł za pierwsze spotkanie, następne 100 zł 500 zł Do ustalenia – od 200 zł do 1000 zł Zgodnie z rozporządzeniem – 150 zł za pierwsze spotkanie, następne 100 zł 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jak 200zł