Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą. Mediacja gospodarcza dzięki obowiązującej w niej poufności pozwala na bezpieczne mówienie o sprawach, które powinny pozostać w firmie. Ponadto dla stron oznacza dbałość o wizerunek firmy, czas i pieniądze.